Scape Darlington

Scape DarlingtonScape DarlingtonScape DarlingtonScape DarlingtonScape DarlingtonΠροβολή όλων των φωτογραφιών
Εγγύηση Student.comGet a full refund and cancel for free if you don't get your place at University or your visa to study abroadFree cancellation or changes if you are impacted by the ongoing COVID19 pandemicΠερισσότερες λεπτομέρειες
Από A$579 /εβδ.

 • Χωρίς Βίζα, Μη Πληρωμή
 • Χωρίς Αποδοχή Μη Πληρωμή

Δημοφιλής!

9 φοιτητές έχουν αποθηκεύσει αυτή την εστία

Λεπτομέρειες Εστίας

The impressive Scape Darlington building provides a safe and secure home for students with a variety of apartments that are designed with the student lifestyle in mind.

 • Διεύθυνση:

  288 Wilson St, Eveleigh NSW , Australia, Σίδνεϊ, 2015

 • Απόσταση από The University of Sydney
  • 13λεπ.
  • 12λεπ.
  • 4λεπ.
 • Απόσταση από Torrens University Australia, Sydney, Ultimo Campus
  • 19λεπ.
  • 15λεπ.
  • 5λεπ.
 • Εγκαταστάσεις: Κουζίνα, Πλήρως επιπλωμένο, Δωμάτιο Πλυντηρίων, Καταψύκτης, Γυμναστήριο
 • Οι λογ/σμοί περιλαμβάνονται: Wi-Fi, Νερό, Ρεύμα, Θέρμανση, Αέριο
 • Εγκαταστάσεις & Υπηρεσίες

  Εγκαταστάσεις
  • Wi-Fi
  • Δωμάτιο Προβολών
  • Γυμναστήριο
  • Καταψύκτης
  • Υποδοχή
  • Ασανσέρ
  • Περιοχή/Δωμάτιο Ψυχαγωγίας
  • Κουζίνα κοινής χρήσης
  • Πλήρως επιπλωμένο
  • Κοινόχρηστο Δωμάτιο Πλυντηρίων (Με κέρματα)
  Φύλαξη & Ασφάλεια
  • CCTV / Κάμερες παρακολούθησης
  • Συναγερμός
  • Πύλη Ελεγχ. Εισόδου (24ωρη πρόσβαση)
  Κανόνες φοιτητικής εστίας
  • Όχι αλκοόλ σε κοινούς/δημόσιους χώρους
  • Φιλική προς οικογένειες
  • Όχι κάτω από 18

  Λεπτομέρειες λογαριασμών

  Περιλαμβάνει
  • Υπ. καθαρισμού
  • Wi-Fi
  • Νερό
  • Ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας
  • Ηλεκτρικό
  • Θέρμανση
  • Αέριο
  Οι εγκαταστάσεις και χρεώσεις εξαρτώνται από το τελικό συμβόλαιο.

  Πολιτική Ακύρωσης Κρατήσεων

  Εγγύηση Student.com
  Χωρίς Βίζα, Μη Πληρωμή:Η κράτησή σου θα ακυρωθεί χωρίς έξτρα χρεώσεις εάν η αίτησή σας για Βίζα έχει απορριφθείΧωρίς Αποδοχή Μη Πληρωμή:Μια κράτηση θα ακυρωθεί χωρίς έξτρα χρεώσεις εάν δεν λάβεις την απαραίτητη βαθμολογία για να μπεις στο πανεπιστήμιο της επιλογής σουΠολιτική Ακύρωσης για COVID-19:

  BOOK WITH COMFORT AT SCAPE


  We understand that students have lots of important things to focus on, so especially during these uncertain times, Scape are here to help make life less stressful. We have put together a deferral and cancellation policy for new bookings commencing in 2021 or semester 1, 2022 that provides flexibility if you are currently outside of Australia and impacted by COVID-19. This means you can secure your new home now, with peace of mind that you can change or cancel your new booking without any financial impact*.


  DEFERRAL

  If you have a booking and are not able to arrive in Australia because of COVID-19, you can defer your contract to the following semester. The same terms of the original booking will carry forward to the new semester booking, including the type of room you booked and even the same weekly rent.


  CANCELLATION

  If you need to cancel your booking with us for one of the reasons detailed below, all you need to do is email us no less than 14 days before your contract start date and we will cancel your booking and provide a full refund of any fees paid.


  We will provide flexibility to defer or cancel if you are impacted by any of the below reasons, all you need to do is provide supporting documentation:


  • VISA DENIED

  If your visa application is rejected or the visa centre remains closed in your respective country.

  • FLIGHT CANCELLATION/TRAVEL BAN

  If your scheduled flight is cancelled and an alternate flight is not available, or if there is a travel ban preventing travel from your country of origin or in Australia preventing you from arrival.

  • INTAKE DELAY OF UNIVERSITY/EDUCATION PROVIDER

  If the start date of your course has been postponed to a later date or semester, or the university does not offer face-to-face learning.


  LET US HELP YOU PLAN YOUR BRIGHT FUTURE WITH US AT SCAPE


  *Our above Deferral and Cancellation Policy is only available to new students with a booking commencing in 2021 or up to March 2022 who have not previously stayed with us at one of our Scape Group properties and are currently located outside of Australia. Please note that once your contract commences, this policy no longer applies. This policy relates to individual bookings only; group bookings are not subject to the same terms and conditions.

  For students currently in Australia, please refer to Scape’s Standard Cancellation Policy.

  Should you need to delay your arrival by more than 14 days we may need to relocate your booking to an alternate property within The Scape Group portfolio in close proximity to your current building. Don’t worry, we will certainly be in touch to advise you of any changes and will honour the same room type and weekly rental rate.

  For any additional cancellation reasons not covered in the above clauses, please contact us to discuss further.


  安心预订Scape


  我们知道学生有很多重要事情要处理,尤其是在当前不确定时期。Scape制定了 2021年及第一学期2022新预订的延期及取消政策为学生减压。如您受,COVID-19 (新冠肺炎)影响,此政策将为您提供更大的灵活性。新政策意味着您可以即时安心 预订,可更改或取消预订,而不会造成经济负担*。


  延期

  如您已经预订,并因COVID-19 (新冠肺炎)而无法如期抵达澳大利亚 , 则可将合 同推迟到下一个学期。合同内的所有条款将会保留,并延续到新学期,包括 您预订 的房间类型甚至每周的租金,均与预订的合同一致。


  取消

  如您基于以下详述的原因之一而需要取消,您必须在合同开始日期的14天前以电子 邮件方式通知我们,我们将取消您的预订并全额退款。 如您受到以下任何原因影响,我们将提供灵活的政策为您推迟或取消预订,您只需 提供相关文件支持:

  • 签证被拒

  如您的签证申请被拒绝或您所在国家/地区的签证中心关闭。

  • 航班取消/旅行禁令

  如您预订的航班被取消并且没有任何替代航班,或者您的原籍国或澳大利亚有 旅行禁令,导致您无法抵澳。

  • 大学/院校延迟开学日期

  如您就读课程的开始日期推迟到以后的日期或学期,或者大学不提供面对面的 教学。 


  让我们为您排忧解难,助您在Scape安心规划未来


  *我们上述的延期和取消政策仅适用于2021年或2022年3月之前的新预订且以前从未在Scape Group任何公寓居住的 澳大利亚境外新生。请注意,合同日期开始后,该政策将不再适用。此政策仅适用于个人预订,团体预订不 受相同的 条款和条件约束。如果您需要将抵达时间延迟14天以上,我们可能需要将您的预订移至Scape Group名下其他公 寓 。所选公寓将非常靠近您预定的公寓。不用担心,我们一定会与您联系,告知您任何变动,并将 选择相同的房型以 及维持原周租金。


  对于目前在澳大利亚的学生,请参阅Scape的标准取消政策。


  如您因上述条款未涵盖的其他 原因而需取消预订,请联系我们 。我们将与您进一 步商讨详情。


  ^中文译本仅供参考,文意如与英文原文有歧义,概以英文本为准。

  • Εγγύηση για Τέλειο Σπίτι

   Διάλεξε την καλύτερη φοιτητική εστία για μια ασφαλή και άνετη εμπειρία

  • Υπόσχεση Αντιστοίχισης Τιμής

   Αν βρεις χαμηλότερη τιμή κάπου αλλού θα την αντιστοιχίσουμε

  • 24ωρη Εξυπηρέτηση από Ομάδα Ειδικών Κρατήσεων

   Λάβε συμβουλές και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο από την πολύγλωσση ομάδα μας

  Επικοινώνησε με εμάς

  Επαγγελματικός Σύμβουλος Κρατήσεων

  Γεια σου, είμαι ο επαγγελματικός σου σύμβουλος κρατήσεων

  Χρειάζεσαι βοήθεια; Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω, έχεις κάποια ερώτηση;