Chính Sách Hủy Đặt Thuê • Student.com
Chào bạn! Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?
Trở về trung tâm hỗ trợ
Chính sách hủy phòng

Chính sách hủy phòng

Tôi có thể huỷ đặt thuê?

Vui lòng liên lạc với nhân viên tư vấn của chúng tôi để trao đổi về chính sách hủy đặt thuê dành cho loại phòng của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi huỷ đặt thuê?

Mỗi tòa nhà có chính sách hủy đặt thuê riêng. Chính sách này sẽ được đính kèm trong hợp đồng thuê nhà của bạn. Vui lòng liên lạc với nhân viên tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ.

Bạn cần thêm sự hỗ trợ?

Chúng tôi có một đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp tại Student.com. Nếu bạn không tìm thấy sự hỗ trợ mà bạn cần, vui lòng liên lạc chúng tôi. Hãy gởi email cho chúng tôi contact@student.com

New app launched!

More than one million beds in over 400 cities worldwide

pic world hello
Có vẻ như bạn đang truy cập chúng tôi từ %source_country%! Bạn có muốn sử dụng trang web với ngôn ngữ %language%?