Liên lạc chúng tôi • Student.com

Liên lạc với chúng tôi

Thông tin liên lạc

Chúng tôi đã nhận được thông tin mà bạn cung cấp, hãy chờ hồi âm rất nhanh từ chúng tôi.
Bạn chưa chọn tên
Số điện thoại không đúng
Vui lòng chọn một lý do mà bạn liên hệ chúng tôi
Vui lòng cho biết thành phố mà sinh viên du học
Vui lòng cho biết nội dung mà bạn yêu cầu
Phí cuộc gọi được áp dụng
+44 800 041 8764
Kết nối chúng tôi

Số điện thoại khu vực

Châu Âu

Bắc Mỹ

Châu Đại Dương

Châu Phi

Châu Á

New app launched!

More than one million beds in over 400 cities worldwide

pic world hello
Có vẻ như bạn đang truy cập chúng tôi từ %source_country%! Bạn có muốn sử dụng trang web với ngôn ngữ %language%?