Liên lạc chúng tôi • Student.com

Xin chào

Liên lạc với chúng tôi

Thông tin liên lạc

Chúng tôi đã nhận được thông tin mà bạn cung cấp, hãy chờ hồi âm rất nhanh từ chúng tôi.
Bạn chưa chọn tên
Số điện thoại không đúng
Vui lòng chọn một lý do mà bạn liên hệ chúng tôi
Vui lòng cho biết thành phố mà sinh viên du học
Vui lòng cho biết nội dung mà bạn yêu cầu
Phí cuộc gọi được áp dụng
+44 203 817 0050
Kết nối chúng tôi

Văn phòng chúng tôi

Thượng Hải

Building 3 Jing’an Qu363 Chang Ping Lu 200041

London

Student.com, WeWork, Aldgate Tower, 2 Lehman Street, London, E1 8FA

Hồng Kông, Trung Quốc

27B, Wyndham Place, No.44, Wyndham Street, Central, Hong Kong

The Woodlands

Student.com, WeWork, 1725 Hughes Landing Boulevard The Woodlands, TX 77380

New app launched!

More than one million beds in over 400 cities worldwide

pic world hello
Có vẻ như bạn đang truy cập chúng tôi từ %source_country%! Bạn có muốn sử dụng trang web với ngôn ngữ %language%?