ติดต่อเรา • Student.com

ติดต่อหาเรา

รายละเอียดการติดต่อ

เราได้รับการสอบถามของคุณแล้ว และเราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด
กรุณาใส่ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
กรุณาเลือกเหตุผลจากเมนู
ใส่เมืองที่ไปเรียนที่ถูกต้อง
กรุณาพิมข้อความ
มีค่าบริการ
+44 800 041 8764
ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ประจำภูมิภาค

ยุโรป

 • United Kingdom
  ภายในประเทศ:
  +44 800 041 8764
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +44 2038 078 707
 • ฝรั่งเศส
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +33 97 3053 698
 • สเปน
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +34 910 605 263
 • Portugal
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +351 300 509 697
 • Greece
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +30 21 1 234 1604
 • เยอรมนี
  ภายในประเทศ:
  +49 800 724 7010
 • เนเธอร์แลนด์
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +31 20 369 7324
 • อิตาลี
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +44 800 041 8764
 • Cyprus
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  357 220 00 340
 • Sweden
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +44 800 041 8764

อเมริกาเหนือ

 • United States
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +1 512 399 0007

โอเชียเนีย

 • Australia
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +61 2 8188 4230

แอฟริกา

 • Nigeria
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +44 800 041 8764

เอเชีย

 • China
  ภายในประเทศ:
  +86 400 920 0606
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +86 21 5229 2000
 • Taiwan, China
  ภายในประเทศ:
  +886 800 666 719
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +886 2 2650 7211
 • Hong Kong SAR, China
  ภายในประเทศ:
  +852 800 960 099
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +852 6963 0179
 • Macau SAR, China
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +852 800 960 099
 • ญี่ปุ่น
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +81 3 4510 7992
 • Thailand
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +66 2 026 1154
 • South Korea
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +1 512 399 0007
 • Malaysia
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +60 1546 0000 50
 • India
  ภายในประเทศ:
  000 800 919 0664
 • Turkey
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +44 800 041 8764
 • Vietnam
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +86 400 920 0606
 • Singapore
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +86 400 920 0606
 • Indonesia
  ภายในประเทศ:
  007 803 321 8185 001 803 321 8185
 • Pakistan
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +92 21 3879 9808
 • Saudi Arabia
  หมายเลขการเข้าถึงได้ทั่วโลก:
  +44 800 041 8764

New app launched!

More than one million beds in over 400 cities worldwide

pic world hello
ดูเหมือนคุณกำลังเข้าชมเราจาก %source_country%! คุณต้องการเข้าชมเว็บ %language% หรือไม่?