• Μπάνιο
 • Πολιτική Ακύρωσης
 • Βαθμολογία Αξιολόγησης
 • Λογαριασμοί
 • Εγκαταστάσεις & Ασφάλεια
223Εστίες
Προτεινόμενες
6/32 Power Street, HAWTHORN
Χάρτης
Οι λογ/σμοί περιλαμβάνονται: Νερό
Ιδιωτ. Δωμάτιο
A$495
Ιδιωτ. Δωμάτιο
A$880
 • Εγγύηση για Τέλειο Σπίτι

  Διάλεξε την καλύτερη φοιτητική εστία για μια ασφαλή και άνετη εμπειρία

 • Υπόσχεση Αντιστοίχισης Τιμής

  Αν βρεις χαμηλότερη τιμή κάπου αλλού θα την αντιστοιχίσουμε

 • 24ωρη Εξυπηρέτηση από Ομάδα Ειδικών Κρατήσεων

  Λάβε συμβουλές και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο από την πολύγλωσση ομάδα μας

Swinburne University of Technology

Founded in 1908, Swinburne is a large university of technology which has six campuses, most of which are located in Melbourne

Swinburne has a focus on science, technology and innovation, and is ranked in the top 3% of universities in the world. It has over 50,000 students from over 100 countries, who benefit from targeted research and industry-engaged teaching. The main campus is in Hawthorn, which is situated close to our Prahan & East Melbourne properties and within easy reach of our city centre accommodation.