Scape Regent

Student accommodation photo for Atira Woolloongabba in Woolloongabba & Coorparoo, BrisbaneScape RegentStudent accommodation photo for Atira Woolloongabba in Woolloongabba & Coorparoo, BrisbaneStudent accommodation photo for Atira Woolloongabba in Woolloongabba & Coorparoo, BrisbaneStudent accommodation photo for Atira Woolloongabba in Woolloongabba & Coorparoo, BrisbaneXem tất cả ảnh
Đặt phòng một cách tự tinFree cancellation or changes if you are impacted by the ongoing COVID19 pandemicThêm thông tin
Từ A$289 /tuần


Phổ biến!

789 sinh viên đã lưu chỗ ở này

Thông tin nhà cho thuê

Tận hưởng cuộc sống sinh viên khi thuê nhà tại Atira Woolloongabba, ngay phía nam trung tâm thể thao và giải trí của Brisbane trong một khu vực nhộn nhịp đông đúc sinh viên

 • Địa chỉ:

  15 Regent St, Woolloongabba, Brisbane, 4102

 • Khoảng cách tới The Pharmacy Australia Centre of Excellence
  • 17phút
  • 17phút
  • 6phút
 • Khoảng cách tới Griffith University (South Bank Campus)
  • 40phút
  • 12phút
  • 10phút
 • Thời gian hủy miễn phí:

  Trong vòng 14 ngày theo lịch

 • Tiện nghi: Nhà bếp, Đầy đủ nội thất, Hệ thống máy giặt, Gym
 • Giá thuê bao gồm: WiFi, Nước, Điện, Hệ thống sưởi ấm, Gas
 • Tiện nghi & Dịch vụ

  Tiện nghi
  • Wifi
  • Phòng chiếu phim
  • Phòng tập gym
  • Khu vực để xe đạp
  • Tiếp tân
  • Nhân viên quản lý
  • Thang máy
  • Phòng giải trí
  • Nhà bếp chung
  • Thư viện/ Khu học tập
  • Đầy đủ nội thất
  • Khu giặt chung (Vận hành bằng tiền xu)
  An ninh & An toàn
  • CCTV / Camera giám sát
  • Báo động an ninh
  • Đội bảo trì (Chỉ ban ngày)
  • Nhân viên an ninh (Tuần tra 24 giờ)
  • Cổng vào được kiểm soát (Cổng đóng)
  Quy định
  • Không hút thuốc
  • Không cho phép thú cưng

  Hóa đơn chi tiết

  Tất cả hóa đơn bao gồm trong tiền thuê

  Giá là giá cuối cùng, không có phí khác được thêm vào

  • Wifi
  • Nước
  • Điện
  • Hệ thống sưởi ấm
  • Gas
  Các tiện ích và chi phí phải tuân theo hợp đồng mới nhất.

  Điều khoản đặt thuê

  Đặt phòng một cách tự tin
  Chính sách hủy COVID-19:

  Peace of Mind at Atira


  We understand that students have lots of important things to focus on, so especially during these uncertain times, Atira are here to help make life less stressful. We have put together a deferral and cancellation policy for new bookings commencing in Semester 1, 2022 that provides flexibility if you are currently outside of Australia and impacted by COVID-19.

  This means you can secure your new home now, with peace of mind that you can change or cancel your new booking without any financial impact*.


  DEFERRAL

  If you have a booking and are not able to arrive in Australia because of COVID-19, you can defer your contract to the following semester. The same terms of the original booking will carry forward to the new semester booking, including the type of room you booked and even the same weekly rent.


  CANCELLATION

  If you need to cancel your booking with us for one of the reasons detailed below, all you need to do is email us no less than 14 days before your contract start date and we will cancel your booking and provide a full refund of any fees paid.


  We will provide flexibility to defer or cancel if you are impacted by any of the below reasons, all you need to do is provide supporting documentation:


  • Visa Denied

  If your visa application is rejected or the visa centre remains closed in your respective country.

  • Flight Cancellation/Travel Ban

  If your scheduled flight is cancelled and an alternate flight is not available, or if there is a travel ban preventing travel from your country of origin or in Australia preventing you from arrival.

  • Intake Delay of University/Education provider

  If the start date of your course has been postponed to a later date or semester, or the university does not offer face-to-face learning.


  Let us help you plan your bright future with us at Atira


  *Our above Deferral and Cancellation Policy is only available to new students with a booking commencing in Semester 1, 2022 who have not previously stayed with us at one of our Scape Group properties and are currently located outside of Australia. Please note that once your contract commences, this policy no longer applies. This policy relates to individual bookings only; group bookings are not subject to the same terms and conditions. For students currently in Australia, please refer to Atira’s Standard Cancellation Policy. Should you need to delay your arrival by more than 14 days we may need to relocate your booking to an alternate property within The Scape Group portfolio in close proximity to your current building. Don’t worry, we will certainly be in touch to advise you of any changes and will honour the same room type and weekly rental rate. For any additional cancellation reasons not covered in the above clauses, please contact us to discuss further.


  Atira 安心政策


  我们知道学生有很多重要事情要处理,尤其是在当前不确定时期。Atira 制定了 第一学期2022新预订的延期及取消政策为学生减压。如您受,COVID-19 (新冠肺炎)影响,此政策将为您提供更大的灵活性。新政策意味着您可以即时安心预订,可更改或取消预订,而不会造成经济负担*。


  延期

  如您已经预订,并因COVID-19 (新冠肺炎)而无法如期抵达澳大利亚 , 则可将合同推迟到下 一个学期。合同内的所有条款将会保留,并延续到新学期,包括您预订的房间类型甚至每周的租金,均与预订的合同一致。

  取消

  如您基于以下详述的原因之一而需要取消,您必须在合同开始日期的14天前以电子邮件方式通 知我们,我们将取消您的预订并全额退款。


  如您受到以下任何原因影响,我们将提供灵活的政策为您推迟或取消预订,您只需提供相关文件支持


  • 签证被拒

  如您的签证申请被拒绝或您所在国家/地区的签证中心关闭。

  • 航班取消/旅行禁令

  如您预订的航班被取消并且没有任何替代航班,或者您的原籍国或澳大利亚有旅行禁令,导 致您无法抵澳。

  • 大学/院校延迟开学日期

  如您就读课程的开始日期推迟到以后的日期或学期,或者大学不提供面对面的教学。


  让我们为您排忧解难,助您在Atira 安心规划未来


  *我们上述的延期和取消政策仅适用于第一学期2022的新预订且以前从未在Atira Group任何公寓居住的澳大利亚境外新生。请注意,合同日期开始后,该政策将不再适用。此政策仅适用于个人预订,团体预订不 受相同的条款和条件约束。如果您需要将抵达时间延迟14天以上,我们可能需要将您的预订移至Scape Group名下其他公寓 。所选公寓将非常靠近您预定的公寓。不用担心,我们一定会与您联系,告知您任何变动,并将 选择相同的房型以及维持原周租金。

  对于目前在澳大利亚的学生,请参阅Scape的标准取消政策。

  如您因上述条款未涵盖的其他 原因而需取消预订,请联系我们。我们将与您进一步商讨详情。

  ^中文译本仅供参考,文意如与英文原文有歧义,概以英文本为准。

  Nếu bạn cần hủy bỏ đặt phòng của bạn, xin vui lòng tiến hành trong vòng 14 ngày theo lịch sau khi khoản tiền cọc đã được thanh toán, nếu không khoản tiền cọc sẽ không thể được hoàn lại.

  • Cam kết chỗ ở tuyệt vời

   Chọn chỗ ở sinh viên tốt nhất, mang đến trải nghiệm cuộc sống an toàn và ấm cúng

  • Chào Giá Cạnh Tranh

   Tìm giá thuê thấp hơn và chúng tôi sẽ khớp với giá thuê đó

  • Dịch vụ 24 giờ với đội ngũ đặt thuê chuyên nghiệp

   Sinh viên sẽ nhận được lời khuyên từ các chuyên gia tư vấn và được phục vụ mọi lúc với đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ