Αρχική σελίδα / Ηνωμένες Πολιτείες / Έβανστον, ΙΛ - Φοιτητικές Εστίες / Evanston Place Apartments

Evanston Place Apartments

20
Από $1.505 ανά μήνα
+16 ακόμα

1715 Chicago Avenue, Έβανστον, ΙΛ, 60201 Προβολή χάρτη
475 κρεβάτια
Διάβασε περισσότεραΔιάβασε λιγότερα
Ιδιωτ. δωμάτιο Από $3.845
Ολόκλ. Διαμέρισμα Από $1.505
Υπόσχεση Αντιστοίχισης Τιμής
Υπόσχεση Αντιστοίχισης Τιμής

Αν βρεις χαμηλότερη τιμή κάπου αλλού θα την αντιστοιχίσουμε Όροι & Προϋποθέσεις

Evanston Place Apartments - διάλεξε το δωμάτιό σου

Δωμάτιο-2+ άτομα

Δωμάτιο-2+ άτομα Ζήσε τη φοιτητική ζωή στο φουλ διαλέγοντας ένα δωμάτιο το οποίο μοιράζεσαι σε δύο ή περισσότερους φοιτητές, ο καθένας με το δικό του κρεβάτι. Θα μοιράζεσαι επίσης χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης με άλλα δωμάτια. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Μη διαθέσιμη

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Από $3.845

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.

3 Bedroom 2 Bathroom - Millennium Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.845 Από $3.845 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 7 μην.
Από $3.845 ανά μήνα

3 Bedroom 2 Bathroom - Buckingham Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.865 Από $3.865 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 7 μην.
Από $3.865 ανά μήνα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ιδιωτ. δωμάτιο στην εστία Evanston Place Apartments

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.
Από $1.505

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.

Studio - The Kellogg

1 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.505 Από $1.505 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $1.505 ανά μήνα

Studio - The Kellogg Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.540 Από $1.540 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 7 μην.
Από $1.540 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Sheridan

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.625 Από $1.625 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $1.625 ανά μήνα

1 Bedroom 1.5 Bathroom - The Lincoln

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.770 Από $1.770 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $1.770 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Lakeshore

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.795 Από $1.795 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $1.795 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Lakeview

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.840 Από $1.840 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $1.840 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Sheridan Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.870 Από $1.870 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 7 μην.
Από $1.870 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Chicago

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.965 Από $1.965 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $1.965 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - North Shore Premier

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.000 Από $2.000 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $2.000 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Lakeview Premier

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.010 Από $2.010 ανά μήνα
Άφιξη μετά τη 31/08/2019
Διαμονή 6 μην.
Από $2.010 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - North Shore

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.035 Από $2.035 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $2.035 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Lakeshore Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.410 Από $2.410 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 7 μην.
Από $2.410 ανά μήνα

1 Bedroom 1.5 Bathroom - The Winnetka

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.500 Από $2.500 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $2.500 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Chicago Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.040 Από $3.040 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 7 μην.
Από $3.040 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom - The Davis

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.520 Από $3.520 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $3.520 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom - The Church

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.580 Από $3.580 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $3.580 ανά μήνα

2 Bedroom 1.5 Bathroom - Lawson

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.585 Από $3.585 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $3.585 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom - The Davis Premier

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.680 Από $3.680 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 7 μην.
Από $3.680 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom - The Northwestern

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $4.045 Από $4.045 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $4.045 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom - The Northwestern II

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $4.310 Από $4.310 ανά μήνα
Άφιξη οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $4.310 ανά μήνα

3 Bedroom 2.5 Bathroom - The Evanstonia

3 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $5.351 Από $5.351 ανά μήνα
Sold out στο Student.com

2 Bedroom 2 Bathroom - The Church Premier

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.270 Από $3.270 ανά μήνα
Sold out στο Student.com
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ολόκλ. Διαμέρισμα στην εστία Evanston Place Apartments
Διάρκεια διαμονής
Το δωμάτιό σουΔεν έχει επιλεγεί
Το δωμάτιό σουΚαθαρισμός
Τιμή

Τα επόμενα βήματα

 • 1st point on what is next, in English: Submit contact details
 • 2nd point on what is next, in English: An expert will contact you for free
 • 3rd point on what is next, in English: You don’t pay any commission
 • Έχεις διαλέξει το ιδανικό δωμάτιο για σένα; Κάνε κλικ στο Κράτηση Τώρα.
 • Θες πληροφορίες; Κάνε κλικ στο Ζήτησε Λεπτομέρειες.
 • Δεν βρίσκεις αυτό που ψάχνεις; Ζήτησε βοήθεια από τους ειδικούς μας
 • Υπόσχεση Αντιστοίχισης Τιμής
 • Δωρεάν υπηρεσία

Εγκαταστάσεις

 • Κλιματισμός
 • Γυμναστήριο
 • Πλυντήριο στο δωμάτιο
 • Κουζίνα κοινής χρήσης
 • Δωμάτιο Ψυχαγωγίας
 • Εξωτερικός Χώρος
 • Χώρος Ποδηλάτων
 • Πάρκινγκ
 • Μπάρμπεκιου
 • Αποθήκη

Φύλαξη & Ασφάλεια

 • Είσοδος ασφαλείας
 • Θυρωρείο

Κανόνες φοιτητικής εστίας

 • Επιτρέπονται Κατοικίδια
ΔΩΡΕΑΝ βοήθεια από τους ειδικούς για Έβανστον, ΙΛ! Οι ειδικοί μας θα σε βοηθήσουν να βρεις το ιδανικό δωμάτιο.
Το Πανεπιστήμιό μου
Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Northwestern University, Evanston
Μέση βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις για αυτήν την εστία

Απ'ότι φαίνεται μας επισκέπτεσαι από %source_country%! Θες να επισκεφτείς την ιστοσελίδα με τα %language%;

Επικοινώνησε με εμάς

Επαγγελματικός Σύμβουλος Κρατήσεων

Γεια σου, είμαι ο επαγγελματικός σου σύμβουλος κρατήσεων

Δεν ξέρεις για μένα; Μπορείς να μιλήσεις μαζί μου