Scape Franklin

Scape FranklinScape FranklinScape FranklinScape FranklinScape FranklinΠροβολή όλων των φωτογραφιών
Από A$449 /εβδ.

 • Long stay
 • Open for S2 applications

Δημοφιλής!

136 φοιτητές έχουν αποθηκεύσει αυτή την εστία

Λεπτομέρειες Εστίας

Scape Franklin is located in the heart of the Education precinct nestled between Melbourne Central and RMIT.

 • Διεύθυνση:

  99 Franklin St, Melbourne VIC , Australia, Μελβούρνη, 3000

 • Απόσταση από Royal Melbourne Institute of Technology
  • 7λεπ.
  • 3λεπ.
 • Απόσταση από Victoria University, City Campus
  • 16λεπ.
  • 9λεπ.
  • 6λεπ.
 • Απόσταση από The University of Melbourne
  • 21λεπ.
  • 14λεπ.
  • 8λεπ.
 • Εγκαταστάσεις: Κουζίνα, Πλήρως επιπλωμένο, Δωμάτιο Πλυντηρίων, Γυμναστήριο
 • Οι λογ/σμοί περιλαμβάνονται: Wi-Fi, Νερό, Ρεύμα
 • Εγκαταστάσεις & Υπηρεσίες

  Εγκαταστάσεις
  • Wi-Fi
  • Δωμάτιο Προβολών
  • Γυμναστήριο
  • Υποδοχή
  • Περιοχή/Δωμάτιο Ψυχαγωγίας
  • Κουζίνα κοινής χρήσης
  • Βιβλιοθήκη / Χώρος Μελέτης
  • Πλήρως επιπλωμένο
  • Κοινόχρηστο Δωμάτιο Πλυντηρίων (Με κέρματα)

  Booking process

  Submit an application
  Speak with your consultant
  Booking confirmation
  Submit an application: Let us know your request needs and contact information. Don't worry if you're unsure of your dates/school yet, just let us know
  Speak with your consultant: You'll be paired with a specialized booking consultant, ask away! Let him/her know more about what you're looking for
  Booking confirmation: Complete the booking application form and other property-specific documents, and then we'll help you confirm your booking

  Λεπτομέρειες λογαριασμών

  Όλοι οι λογαριασμοί περιλαμβάνονται

  Αυτή είναι η τελική τιμή, δεν υπάρχουν άλλες χρεώσεις

  • Wi-Fi
  • Νερό
  • Ηλεκτρικό
  Οι εγκαταστάσεις και χρεώσεις εξαρτώνται από το τελικό συμβόλαιο.

  Booking Terms

  Cancellation Policy

  BOOK WITH COMFORT AT SCAPE

  We understand that students have lots of important things to focus on, so especially during these uncertain times, Scape are here to help make life less stressful. We have put together a cancellation policy for new bookings commencing Semester 1, 2023, that provides flexibility if you are currently outside of Australia. This means you can secure your new home now, with peace of mind that you can change or cancel your new booking without any financial impact*.

  CANCELLATION

  If you need to cancel your booking with us for one of the reasons detailed below, all you need to do is email us no less than 14 days before your contract start date and we will cancel your booking and provide a full refund of any fees paid.

  We will provide flexibility to defer or cancel if you are impacted by any of the below reasons, all you need to do is provide supporting documentation:

  • FLIGHT CANCELLATION/TRAVEL BAN

  If your scheduled flight is cancelled and an alternate flight is not available, or if there is a travel ban preventing travel from your country of origin or in Australia preventing you from arrival.

  • VISA DENIED

  If your visa application is rejected or the visa centre remains closed in your respective country.

  • INTAKE DELAY OF UNIVERSITY/EDUCATION PROVIDER

  If the start date of your course has been postponed to a later date or semester, or the university does not offer face-to-face learning.

  LET US HELP YOU PLAN YOUR BRIGHT FUTURE WITH US AT SCAPE

  *Our above Cancellation Policy is only available to new students with a booking commencing in Semester 1, 2023, who have not previously stayed with us at one of our Scape Group properties and are currently located outside of Australia. Please note that once your contract commences, this policy no longer applies. This policy relates to individual bookings only; group bookings are not subject to the same terms and conditions.

  For students currently in Australia, please refer to Scape’s Standard Cancellation Policy.

  Should you need to delay your arrival by more than 14 days we may need to relocate your booking to an alternate property within The Scape Group portfolio in close proximity to your current building. Don’t worry, we will certainly be in touch to advise you of any changes and will honour the same room type and weekly rental rate.

  For any additional cancellation reasons not covered in the above clauses, please contact us to discuss further.

  安心预订Scape

  我们知道学生有很多重要事情要处理,尤其是在当前不确定时期。Scape制定了第一学期2023新预订的延期及取消政策为学生减压。此政策将为您提供更大的灵活性。新政策意味着您可以即时安心预订,可更改或取消预订,而不会造成经济负担*。

  取消

  如您基于以下详述的原因之一而需要取消,您必须在合同开始日期的14天前以电子 邮件方式通知我们,我们将取消您的预订并全额退款。

  如您受到以下任何原因影响,我们将提供灵活的政策为您推迟或取消预订,您只需 提供相关文件支持:

  • 航班取消/旅行禁令

  如您预订的航班被取消并且没有任何替代航班,或者您的原籍国或澳大利亚有旅行禁令,导致您无法抵澳。

  • 签证被拒

  如您的签证申请被拒绝或您所在国家/地区的签证中心关闭。

  • 大学/院校延迟开学日期

  如您就读课程的开始日期推迟到以后的日期或学期,或者大学不提供面对面的 教学。 

  让我们为您排忧解难,助您在Scape安心规划未来

  *我们上述的延期和取消政策仅适用于第一学期2023的新预订且以前从未在Scape Group任何公寓居住的澳大利亚境外新生。请注意,合同日期开始后,该政策将不再适用。此政策仅适用于个人预订,团体预订不 受相同的条款和条件约束。如果您需要将抵达时间延迟14天以上,我们可能需要将您的预订移至Scape Group名下其他公寓 。所选公寓将非常靠近您预定的公寓。不用担心,我们一定会与您联系,告知您任何变动,并将 选择相同的房型以及维持原周租金。

  对于目前在澳大利亚的学生,请参阅Scape的标准取消政策。

  如您因上述条款未涵盖的其他 原因而需取消预订,请联系我们 。我们将与您进一步商讨详情。

  ^中文译本仅供参考,文意如与英文原文有歧义,概以英文本为准。

  For more information, please refer to the property's terms & conditions. The property reserves the right to interpret and modify the terms with sole discretion.
  • Εγγύηση για Τέλειο Σπίτι

   Διάλεξε την καλύτερη φοιτητική εστία για μια ασφαλή και άνετη εμπειρία

  • Υπόσχεση Αντιστοίχισης Τιμής

   Αν βρεις χαμηλότερη τιμή κάπου αλλού θα την αντιστοιχίσουμε

  • 24ωρη Εξυπηρέτηση από Ομάδα Ειδικών Κρατήσεων

   Λάβε συμβουλές και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο από την πολύγλωσση ομάδα μας