Αρχική σελίδα / Ηνωμένες Πολιτείες / Σαν Μάρκος - Φοιτητικές Εστίες / Pointe at San Marcos

Pointe at San Marcos

8
Από $569 ανά μήνα
+4 περισσότερες

417 North Comanche Street, Σαν Μάρκος, 78666 Προβολή
κρεβάτια για φοιτητές
Διάβασε περισσότεραΔιάβασε λιγότερα
Ιδιωτ. δωμάτιο Από $569
Ολόκλ. Διαμέρισμα Από $949
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής

Αν βρεις χαμηλότερη τιμή κάπου θα την αντιστοιχίσουμε Όροι & Προϋποθέσεις

Pointe at San Marcos - διάλεξε το δωμάτιό σου

Δωμάτιο-2+ άτομα

Δωμάτιο-2+ άτομα Ζήσε τη φοιτητική ζωή στο φουλ διαλέγοντας ένα δωμάτιο το οποίο μοιράζεσαι σε δύο ή περισσότερους φοιτητές, ο καθένας με το δικό του κρεβάτι. Θα μοιράζεσαι επίσης χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης με άλλα δωμάτια. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Μη διαθέσιμη

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Από $569

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.

6 Bedroom 5 Bathroom-F1-LOFT B

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$569$569 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$569 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$569 ανά μήνα

4 Bedroom 3.5 Bathroom-C1-LOFT B

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$599$599 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$599 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$599 ανά μήνα

6 Bedroom 4 Bathroom-G1-LOFT A

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$619$619 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$619 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$619 ανά μήνα

6 Bedroom 4 Bathroom-G1-LOFT B

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$629$629 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$629 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$629 ανά μήνα

5 Bedroom 4 Bathroom-G1 A

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$629$629 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$629 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$629 ανά μήνα

5 Bedroom 4 Bathroom-G1 C

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$649$649 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$649 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$649 ανά μήνα

5 Bedroom 5 Bathroom-F1a

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$659$659 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$659 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$659 ανά μήνα

5 Bedroom 5 Bathroom-F1

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$665$665 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$665 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$665 ανά μήνα

5 Bedroom 5 Bathroom-F1-HC

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$665$665 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$665 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$665 ανά μήνα

5 Bedroom 4.5 Bathroom-D1-LOFT B

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$665$665 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$665 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$665 ανά μήνα

5 Bedroom 5 Bathroom-F2

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$675$675 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$675 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$675 ανά μήνα

5 Bedroom 4.5 Bathroom-D1-LOFT A

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$675$675 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$675 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$675 ανά μήνα

3 Bedroom 2.5 Bathroom-B1-LOFT B

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$675$675 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$675 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$675 ανά μήνα

5 Bedroom 5 Bathroom-F2a

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$689$689 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$689 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$689 ανά μήνα

3 Bedroom 2.5 Bathroom-B2-LOFT B

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$695$695 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$695 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$695 ανά μήνα

2 Bedroom 1 Bathroom-A1-LOFT B

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$695$695 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$695 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$695 ανά μήνα

4 Bedroom 4 Bathroom-D1a

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$705$705 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$705 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$705 ανά μήνα

4 Bedroom 4 Bathroom-D1b

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$705$705 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$705 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$705 ανά μήνα

4 Bedroom 4 Bathroom-D1-HC

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$705$705 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$705 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$705 ανά μήνα

4 Bedroom 4 Bathroom-D1

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$705$705 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$705 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$705 ανά μήνα

3 Bedroom 3 Bathroom-C1

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$779$779 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$779 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$779 ανά μήνα

3 Bedroom 3 Bathroom-C1-HC

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$779$779 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$779 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$779 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom-B1

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$835$835 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$835 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$835 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom-B2

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$855$855 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$855 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$855 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom-B2-HC

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$855$855 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$855 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$855 ανά μήνα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ιδιωτ. δωμάτιο στην εστία Pointe at San Marcos

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.
Από $949

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.

Studio-S1

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$949$949 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$949 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$949 ανά μήνα

Studio-S2

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$959$959 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$959 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$959 ανά μήνα

Studio-S4

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$969$969 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$969 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$969 ανά μήνα

Studio-S3

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$979$979 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$979 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$979 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom-A1-HC

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$1.099$1.099 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$1.099 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$1.099 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom-A1

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
$1.099$1.099 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 8 μην.
$1.099 ανά μήνα
Μετακόμισε 16/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$1.099 ανά μήνα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ολόκλ. Διαμέρισμα στην εστία Pointe at San Marcos
Διάρκεια διαμονής
Το δωμάτιό σουΔεν έχει επιλεγεί
Το δωμάτιό σουΚαθαρισμός
Τιμή

Τα επόμενα βήματα

 • 1st point on what is next, in English: Submit contact details
 • 2nd point on what is next, in English: An expert will contact you for free
 • 3rd point on what is next, in English: You don’t pay any commission
 • Έχεις διαλέξει το ιδανικό δωμάτιο για σένα; Κάνε κλικ στο Κράτηση Τώρα.
 • Θες πληροφορίες; Κάνε κλικ στο Ζήτησε Λεπτομέρειες.
 • Δεν βρίσκεις αυτό που ψάχνεις; Ζήτησε βοήθεια από τους ειδικούς μας
 • Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
 • Δωρεάν υπηρεσία

Εγκαταστάσεις

 • Γυμναστήριο
 • Πλυντήριο στο δωμάτιο
 • Βιβλιοθήκη ή Χώρος μελέτης
 • Δωμάτιο Ψυχαγωγίας
 • Ανεμιστήρας
 • Πάρκινγκ
 • Τηλεόραση στο Δωμάτιο
 • Μπάρμπεκιου
 • Event εστίας

Λογαριασμοί

 • Αποκομιδή Απορριμάτων

Φύλαξη & Ασφάλεια

 • Είσοδος ασφαλείας
Χρειάζεσαι ΔΩΡΕΑΝ συμβουλές; Μίλησε στους συμβούλους μας για Σαν Μάρκος! Οι ειδικοί μας θα σε βοηθήσουν να βρεις το ιδανικό δωμάτιο.
Το Πανεπιστήμιό μου
Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Texas State University
Μέση βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις για αυτή την εστία

Απ'ότι φαίνεται μας επισκέπτεσαι από %source_country%! Θες να επισκεφτείς την ιστοσελίδα με τα %language%;