Αρχική σελίδα / Ηνωμένες Πολιτείες / Madison, WI - Φοιτητικές Εστίες / Lucky Apartments

Lucky Apartments

12
Από $580 ανά μήνα
+8 περισσότερες
Η μετάφραση της περιγραφής της εστίας είναι ακόμα σε εξέλιξη, γι'αυτό και κάποιο από το περιεχόμενο της σελίδας μπορεί να είναι ακόμα στα Αγγλικά, ώστε να έχεις πρόσβαση σε όλες τις λεπτομέρειες.
Κάποια μέρη αυτής της σελίδας είναι στα Αγγλικά.

777 University Avenue, Madison, WI, 53715 Προβολή
κρεβάτια για φοιτητές
Διάβασε περισσότεραΔιάβασε λιγότερα
Δωμάτιο-2+ άτομα Από $580
Ιδιωτ. δωμάτιο Από $945
Ολόκλ. Διαμέρισμα Από $1.200
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής

Αν βρεις χαμηλότερη τιμή κάπου θα την αντιστοιχίσουμε Όροι & Προϋποθέσεις

Lucky Apartments - διάλεξε το δωμάτιό σου

Δωμάτιο-2+ άτομα

Δωμάτιο-2+ άτομα Ζήσε τη φοιτητική ζωή στο φουλ διαλέγοντας ένα δωμάτιο το οποίο μοιράζεσαι σε δύο ή περισσότερους φοιτητές, ο καθένας με το δικό του κρεβάτι. Θα μοιράζεσαι επίσης χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης με άλλα δωμάτια. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Από $580

Δωμάτιο-2+ άτομα

Δωμάτιο-2+ άτομα Ζήσε τη φοιτητική ζωή στο φουλ διαλέγοντας ένα δωμάτιο το οποίο μοιράζεσαι σε δύο ή περισσότερους φοιτητές, ο καθένας με το δικό του κρεβάτι. Θα μοιράζεσαι επίσης χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης με άλλα δωμάτια. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.

Core 3 Bedroom 2 Bath - Shared

6 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $580 Από $580 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $580 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $580 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $580 ανά μήνα

Core 4 Bedroom 2 Bath - Shared

8 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $595 Από $595 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $595 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $595 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $595 ανά μήνα

Penthouse 3 Bedroom 2 Bath - Shared

6 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $595 Από $595 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $595 ανά μήνα

Penthouse 4 Bedroom 2 Bath - Shared

8 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $595 Από $595 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $595 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $595 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $595 ανά μήνα

Core 2 Bedroom 2 Bath - Shared

4 κρεβάτια
Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $610 Από $610 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $610 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $610 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $610 ανά μήνα

Penthouse 2 Bedroom 2 Bath - Shared

4 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $625 Από $625 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $625 ανά μήνα

Core Studio 1 Bath - Shared

2 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $770 Από $770 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $770 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $770 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $770 ανά μήνα

Penthouse Studio 1 Bath - Shared

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $805 Από $805 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $805 ανά μήνα

Core 1 Bedroom 1 Bath - Shared

2 κρεβάτια
Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $825 Από $825 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $825 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $825 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $825 ανά μήνα

Penthouse 1 Bedroom 1 Bath - Shared

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $905 Από $905 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $905 ανά μήνα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Δωμάτιο-2+ άτομα στην εστία Lucky Apartments

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Από $945

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.

Core 3 Bedroom 2 Bath

3 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $945 Από $945 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $945 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $945 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $945 ανά μήνα

Core 4 Bedroom 2 Bath

4 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $945 Από $945 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $945 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $945 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $945 ανά μήνα

Penthouse 4 Bedroom 2 Bath

4 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $945 Από $945 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $945 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $945 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $945 ανά μήνα

Penthouse 3 Bedroom 2 Bath

3 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $960 Από $960 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $960 ανά μήνα

Core 2 Bedroom 2 Bath

2 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $990 Από $990 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $990 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $990 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $990 ανά μήνα

Penthouse 2 Bedroom 2 Bath

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.015 Από $1.015 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $1.015 ανά μήνα

Core 1 Bedroom 1 Bath

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.395 Από $1.395 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $1.395 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $1.395 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $1.395 ανά μήνα

Penthouse 1 Bedroom 1 Bath

1 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.485 Από $1.485 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $1.485 ανά μήνα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ιδιωτ. δωμάτιο στην εστία Lucky Apartments

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.
Από $1.200

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.

Core Studio 1 Bath

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.200 Από $1.200 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 3 μην.
Από $1.200 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 6 μην.
Από $1.200 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $1.200 ανά μήνα

Penthouse Studio 1 Bath

1 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.265 Από $1.265 ανά μήνα
Μετακόμισε 14/08/2019
Διαμονή 12 μην.
Από $1.265 ανά μήνα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ολόκλ. Διαμέρισμα στην εστία Lucky Apartments
Διάρκεια διαμονής
Το δωμάτιό σουΔεν έχει επιλεγεί
Το δωμάτιό σουΚαθαρισμός
Τιμή

Τα επόμενα βήματα

 • 1st point on what is next, in English: Submit contact details
 • 2nd point on what is next, in English: An expert will contact you for free
 • 3rd point on what is next, in English: You don’t pay any commission
 • Έχεις διαλέξει το ιδανικό δωμάτιο για σένα; Κάνε κλικ στο Κράτηση Τώρα.
 • Θες πληροφορίες; Κάνε κλικ στο Ζήτησε Λεπτομέρειες.
 • Δεν βρίσκεις αυτό που ψάχνεις; Ζήτησε βοήθεια από τους ειδικούς μας
 • Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
 • Δωρεάν υπηρεσία

Εγκαταστάσεις

 • Κλιματισμός
 • Δωρεάν πλυντήριο κοινής χρήσης
 • Επιπλωμένο με επιπλέον χρέωση
 • Εξωτερικός Χώρος
 • Κλειστή πισίνα
 • Χώρος στάθμευσης με επιπλέον χρέωση
 • Μπάρμπεκιου

Λογαριασμοί

 • Wi-Fi στο δωμάτιο (δωρεάν)
 • Θέρμανση

Φύλαξη & Ασφάλεια

 • CCTV / Κάμερες παρακολούθησης
 • Θυρωρείο
 • Προσωπικό φύλαξης (24ωρη περιπολία)
 • Ομάδα συντήρησης (24ωρη διαθεσιμότητα)
Χρειάζεσαι ΔΩΡΕΑΝ συμβουλές; Μίλησε στους συμβούλους μας για Madison, WI! Οι ειδικοί μας θα σε βοηθήσουν να βρεις το ιδανικό δωμάτιο.
Το Πανεπιστήμιό μου
Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Madison Area Technical College
 • University of Wisconsin-Madison
Μέση βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις για αυτή την εστία

Απ'ότι φαίνεται μας επισκέπτεσαι από %source_country%! Θες να επισκεφτείς την ιστοσελίδα με τα %language%;

Επικοινώνησε με εμάς

Επαγγελματικός Σύμβουλος Κρατήσεων

Γεια σου, είμαι ο επαγγελματικός σου σύμβουλος κρατήσεων

Χρειάζεσαι βοήθεια; Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω, έχεις κάποια ερώτηση;