Αρχική σελίδα / Ηνωμένες Πολιτείες / Evanston, IL - Φοιτητικές Εστίες / Evanston Place Apartments

Evanston Place Apartments

20
Από $1.528 ανά μήνα
+16 περισσότερες

1715 Chicago Avenue, Evanston, IL, 60201 Προβολή
κρεβάτια για φοιτητές
Διάβασε περισσότεραΔιάβασε λιγότερα
Ολόκλ. Διαμέρισμα Από $1.528
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής

Αν βρεις χαμηλότερη τιμή κάπου θα την αντιστοιχίσουμε Όροι & Προϋποθέσεις

Evanston Place Apartments - διάλεξε το δωμάτιό σου

Δωμάτιο-2+ άτομα

Δωμάτιο-2+ άτομα Ζήσε τη φοιτητική ζωή στο φουλ διαλέγοντας ένα δωμάτιο το οποίο μοιράζεσαι σε δύο ή περισσότερους φοιτητές, ο καθένας με το δικό του κρεβάτι. Θα μοιράζεσαι επίσης χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης με άλλα δωμάτια. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Μη διαθέσιμη

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Εστία πλήρης

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.

3 Bedroom 2 Bathroom - Buckingham Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.865 Από $3.865 ανά μήνα
Εστία πλήρης

3 Bedroom 2 Bathroom - Millennium Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.650 Από $3.650 ανά μήνα
Εστία πλήρης
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ιδιωτ. δωμάτιο στην εστία Evanston Place Apartments

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.
Από $1.528

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.

1 Bedroom 1 Bathroom - The Chicago

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.835 Από $1.835 ανά μήνα
Έναρξη διαμονής οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $1.835 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Lakeshore Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.960 Από $1.960 ανά μήνα
Έναρξη διαμονής οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 7 μην.
Από $1.960 ανά μήνα

1 Bedroom 1.5 Bathroom - The Lincoln

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.970 Από $1.970 ανά μήνα
Έναρξη διαμονής οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $1.970 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom - The Northwestern

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.908 Από $2.908 ανά μήνα
Έναρξη διαμονής οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $2.908 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Chicago Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.090 Από $3.090 ανά μήνα
Έναρξη διαμονής οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 7 μην.
Από $3.090 ανά μήνα

2 Bedroom 2 Bathroom - The Northwestern II

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.172 Από $3.172 ανά μήνα
Έναρξη διαμονής οποιαδήποτε στιγμή
Διαμονή 12 μην.
Από $3.172 ανά μήνα

1 Bedroom 1 Bathroom - The Lakeshore

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.675 Από $1.675 ανά μήνα
Εστία πλήρης

1 Bedroom 1 Bathroom - The Sheridan

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.835 Από $1.835 ανά μήνα
Εστία πλήρης

1 Bedroom 1 Bathroom - The Lakeview

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.860 Από $1.860 ανά μήνα
Εστία πλήρης

1 Bedroom 1 Bathroom - North Shore

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.338 Από $2.338 ανά μήνα
Εστία πλήρης

1 Bedroom 1.5 Bathroom - The Winnetka

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.895 Από $1.895 ανά μήνα
Εστία πλήρης

2 Bedroom 2 Bathroom - The Davis

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.700 Από $2.700 ανά μήνα
Εστία πλήρης

2 Bedroom 1.5 Bathroom - Lawson

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.381 Από $2.381 ανά μήνα
Εστία πλήρης

2 Bedroom 2 Bathroom - The Church

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.580 Από $2.580 ανά μήνα
Εστία πλήρης

3 Bedroom 2.5 Bathroom - The Evanstonia

3 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $5.351 Από $5.351 ανά μήνα
Εστία πλήρης

Studio - The Kellogg

1 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.528 Από $1.528 ανά μήνα
Εστία πλήρης

1 Bedroom 1 Bathroom - The Sheridan Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.990 Από $1.990 ανά μήνα
Εστία πλήρης

Studio - The Kellogg Premier

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $1.815 Από $1.815 ανά μήνα
Εστία πλήρης

2 Bedroom 2 Bathroom - The Davis Premier

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.900 Από $2.900 ανά μήνα
Εστία πλήρης

2 Bedroom 2 Bathroom - The Church Premier

2 κρεβάτια
Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $3.270 Από $3.270 ανά μήνα
Εστία πλήρης

1 Bedroom 1 Bathroom - North Shore Premier

1 κρεβάτια
Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $2.160 Από $2.160 ανά μήνα
Εστία πλήρης
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ολόκλ. Διαμέρισμα στην εστία Evanston Place Apartments
Διάρκεια διαμονής
Το δωμάτιό σουΔεν έχει επιλεγεί
Το δωμάτιό σουΚαθαρισμός
Τιμή

Τα επόμενα βήματα

 • 1st point on what is next, in English: Submit contact details
 • 2nd point on what is next, in English: An expert will contact you for free
 • 3rd point on what is next, in English: You don’t pay any commission
 • Έχεις διαλέξει το ιδανικό δωμάτιο για σένα; Κάνε κλικ στο Κράτηση Τώρα.
 • Θες πληροφορίες; Κάνε κλικ στο Ζήτησε Λεπτομέρειες.
 • Δεν βρίσκεις αυτό που ψάχνεις; Ζήτησε βοήθεια από τους ειδικούς μας
 • Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
 • Δωρεάν υπηρεσία

Εγκαταστάσεις

 • Κλιματισμός
 • Γυμναστήριο
 • Πλυντήριο στο δωμάτιο
 • Κουζίνα κοινής χρήσης
 • Δωμάτιο Ψυχαγωγίας
 • Εξωτερικός Χώρος
 • Χώρος Ποδηλάτων
 • Πάρκινγκ
 • Μπάρμπεκιου
 • Αποθήκη

Φύλαξη & Ασφάλεια

 • Είσοδος ασφαλείας
 • Θυρωρείο

Κανόνες φοιτητικής εστίας

 • Επιτρέπονται Κατοικίδια
Χρειάζεσαι ΔΩΡΕΑΝ συμβουλές; Μίλησε στους συμβούλους μας για Evanston, IL! Οι ειδικοί μας θα σε βοηθήσουν να βρεις το ιδανικό δωμάτιο.
Το Πανεπιστήμιό μου
Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Northwestern University, Evanston
Μέση βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις για αυτή την εστία

Απ'ότι φαίνεται μας επισκέπτεσαι από %source_country%! Θες να επισκεφτείς την ιστοσελίδα με τα %language%;