Αρχική σελίδα / Ηνωμένες Πολιτείες / Κόλετζ Στέισον - Φοιτητικές Εστίες / The Retreat at College Station

The Retreat at College Station

15
Από $534 ανά μήνα
+11 περισσότερες
Η μετάφραση της περιγραφής της εστίας είναι ακόμα σε εξέλιξη, γι'αυτό και κάποιο από το περιεχόμενο της σελίδας μπορεί να είναι ακόμα στα Αγγλικά, ώστε να έχεις πρόσβαση σε όλες τις λεπτομέρειες.
Κάποια μέρη αυτής της σελίδας είναι στα Αγγλικά.

2045 Jones-Butler Road, Κόλετζ Στέισον, 77840 Προβολή
κρεβάτια για φοιτητές
Διάβασε περισσότεραΔιάβασε λιγότερα
Ιδιωτ. δωμάτιο Από $534
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής

Αν βρεις χαμηλότερη τιμή κάπου θα την αντιστοιχίσουμε Όροι & Προϋποθέσεις

The Retreat at College Station - διάλεξε το δωμάτιό σου

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.

Belmont-6x6.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $534 Από $534 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$534 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$644 ανά μήνα

Courtyard 5-5X5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $534 Από $534 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$534 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$656 ανά μήνα

Rutherford-5X5.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $534 Από $534 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$534 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$661 ανά μήνα

Talmadge-5x5.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $554 Από $554 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$554 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$661 ανά μήνα

Lumpkin A-4X4 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $564 Από $564 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$564 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$669 ανά μήνα

Talmadge Furnished-5x5.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $564 Από $564 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$564 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$579 ανά μήνα

Thornberry-4X4 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $564 Από $564 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$564 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$669 ανά μήνα

Courtyard 4-4X4 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $564 Από $564 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$564 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$674 ανά μήνα

Hawthorne-5X5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $564 Από $564 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$564 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$651 ανά μήνα

Courtyard 5 Furnished-5X5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $569 Από $569 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$569 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$691 ανά μήνα

Magnolia-5X5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $589 Από $589 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$589 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$589 ανά μήνα

Belmont Furnished-6x6.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $599 Από $599 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$599 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$599 ανά μήνα

Hawthorne Furnished-5X5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $599 Από $599 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$599 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$686 ανά μήνα

Lumpkin A Furnished-4X4 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $599 Από $599 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$599 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$708 ανά μήνα

Magnolia Furnished-5X5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $599 Από $599 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$599 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$624 ανά μήνα

Courtyard 4 Furnished-4X4 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $619 Από $619 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$619 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$709 ανά μήνα

Rutherford Furnished-5X5.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $624 Από $624 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$624 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$624 ανά μήνα

Thornberry Furnished-4X4 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $654 Από $654 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$654 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$704 ανά μήνα

Springmore-4X4.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $679 Από $679 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$679 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$679 ανά μήνα

Milledge 4-4X4.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $679 Από $679 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$679 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$679 ανά μήνα

Lumpkin B-4X4.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $689 Από $689 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$689 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$689 ανά μήνα

Stafford-4X4.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $689 Από $689 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$689 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$689 ανά μήνα

Bloomfield Furnished-4X4 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $704 Από $704 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$704 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$704 ανά μήνα

Milledge 3-3X3 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $712 Από $712 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$712 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$712 ανά μήνα

Birchmore 3-3X3 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $712 Από $712 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$712 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$712 ανά μήνα

Springmore Furnished-4X4.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $714 Από $714 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$714 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$714 ανά μήνα

Milledge 4 Furnished-4X4.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $714 Από $714 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$714 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$714 ανά μήνα

Oakview-3X3.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $722 Από $722 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$722 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$722 ανά μήνα

Fairview-3X3 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $722 Από $722 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$722 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$722 ανά μήνα

Lumpkin B Furnished-4X4.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $724 Από $724 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$724 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$724 ανά μήνα

Stafford Furnished-4X4.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $724 Από $724 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$724 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$724 ανά μήνα

Milledge 3 Furnished-3X3 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $747 Από $747 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$747 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$747 ανά μήνα

Birchmore 3 Furnished-3X3 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $747 Από $747 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$747 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$747 ανά μήνα

Oakview Furnished-3X3.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $757 Από $757 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$757 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$757 ανά μήνα

Fairview Furnished-3X3 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $757 Από $757 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$757 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$757 ανά μήνα

Birchmore 2 Furnished-2X2.5 - Private

Με ιδιωτικό/κοινής χρήσης μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από $867 Από $867 ανά μήνα
Μετακόμισε τώρα
Διαμονή 4 μην.
$867 ανά μήνα
Μετακόμισε 17/08/2019
Διαμονή 12 μην.
$867 ανά μήνα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ιδιωτ. δωμάτιο στην εστία The Retreat at College Station
Διάρκεια διαμονής
Το δωμάτιό σουΔεν έχει επιλεγεί
Το δωμάτιό σουΚαθαρισμός
Τιμή

Τα επόμενα βήματα

 • 1st point on what is next, in English: Submit contact details
 • 2nd point on what is next, in English: An expert will contact you for free
 • 3rd point on what is next, in English: You don’t pay any commission
 • Έχεις διαλέξει το ιδανικό δωμάτιο για σένα; Κάνε κλικ στο Κράτηση Τώρα.
 • Θες πληροφορίες; Κάνε κλικ στο Ζήτησε Λεπτομέρειες.
 • Δεν βρίσκεις αυτό που ψάχνεις; Ζήτησε βοήθεια από τους ειδικούς μας
 • Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
 • Εγγύηση για Τέλειο Σπίτι

Εγκαταστάσεις

 • Κλιματισμός
 • Γυμναστήριο
 • Πλυντήριο στο δωμάτιο
 • Βιβλιοθήκη ή Χώρος μελέτης
 • Λεωφορείο για το πανεπιστήμιο
 • Εργ. Υπολογιστών
 • Επιπλωμένο με επιπλέον χρέωση
 • Δωμάτιο Ψυχαγωγίας
 • Εξωτερικός Χώρος
 • Ανοιχτή πισίνα
 • Σολάριουμ
 • Σπα
 • Χώρος στάθμευσης με επιπλέον χρέωση
 • Μπάρμπεκιου
 • Γήπεδο βόλεϊ
 • Event εστίας

Λογαριασμοί

 • Wi-Fi στο δωμάτιο (δωρεάν)
 • Wi-Fi σε χώρους κοινής χρήσης (δωρεάν)
 • Broadband στο δωμάτιο (δωρεάν)
 • Συνδρομητική καλωδιακή ή δορυφορική τηλεόραση

Φύλαξη & Ασφάλεια

 • CCTV / Κάμερες παρακολούθησης
 • Πύλη Ελεγχ. Εισόδου
 • Διαχειριστής εστίας
 • Προσωπικό φύλαξης (βραδινή περιπολία)
 • Ομάδα συντήρησης (24ωρη διαθεσιμότητα)

Κανόνες φοιτητικής εστίας

 • Επιτρέπονται Κατοικίδια
Χρειάζεσαι ΔΩΡΕΑΝ συμβουλές; Μίλησε στους συμβούλους μας για Κόλετζ Στέισον! Οι ειδικοί μας θα σε βοηθήσουν να βρεις το ιδανικό δωμάτιο.
Το Πανεπιστήμιό μου
Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Blinn College (Bryan Campus)
 • Texas A&M University
Μέση βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις για αυτή την εστία

Απ'ότι φαίνεται μας επισκέπτεσαι από %source_country%! Θες να επισκεφτείς την ιστοσελίδα με τα %language%;

Επικοινώνησε με εμάς

Επαγγελματικός Σύμβουλος Κρατήσεων

Γεια σου, είμαι ο επαγγελματικός σου σύμβουλος κρατήσεων

Χρειάζεσαι βοήθεια; Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω, έχεις κάποια ερώτηση;