Αρχική σελίδα / Αυστραλία / Μελβούρνη - Φοιτητικές Εστίες / Atira La Trobe Street Melbourne

Atira La Trobe Street Melbourne

95 φοιτητές έχουν αποθηκεύσει αυτή την εστία
24
Από A$309 ανά εβδομάδα
Student accommodation photo for Atira La Trobe Street Melbourne in Melbourne City Centre, Melbourne
Student accommodation photo for Atira La Trobe Street Melbourne in Melbourne City Centre, Melbourne
Student accommodation photo for Atira La Trobe Street Melbourne in Melbourne City Centre, Melbourne
+20 περισσότερες

294 La Trobe Street, Μελβούρνη, 3000 Προβολή
κρεβάτια για φοιτητές
Διάβασε περισσότεραΔιάβασε λιγότερα
Δωμάτιο-2+ άτομα Από A$309
Ιδιωτ. δωμάτιο Από A$319
Ολόκλ. Διαμέρισμα Από A$405
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής

Αν βρεις χαμηλότερη τιμή κάπου θα την αντιστοιχίσουμε Όροι & Προϋποθέσεις

Atira La Trobe Street Melbourne - διάλεξε το δωμάτιό σου

Δωμάτιο-2+ άτομα

Δωμάτιο-2+ άτομα Ζήσε τη φοιτητική ζωή στο φουλ διαλέγοντας ένα δωμάτιο το οποίο μοιράζεσαι σε δύο ή περισσότερους φοιτητές, ο καθένας με το δικό του κρεβάτι. Θα μοιράζεσαι επίσης χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης με άλλα δωμάτια. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Από A$309

Δωμάτιο-2+ άτομα

Δωμάτιο-2+ άτομα Ζήσε τη φοιτητική ζωή στο φουλ διαλέγοντας ένα δωμάτιο το οποίο μοιράζεσαι σε δύο ή περισσότερους φοιτητές, ο καθένας με το δικό του κρεβάτι. Θα μοιράζεσαι επίσης χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης με άλλα δωμάτια. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.

Twin Share Apartment - Low View

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$309 Από A$309 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$309 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$328 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$338 ανά εβδομάδα

Twin Share Apartment - High View

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$319 Από A$319 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$319 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$339 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$349 ανά εβδομάδα

Twin Share Apartment Plus - Low View

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$319 Από A$319 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$319 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$339 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$349 ανά εβδομάδα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Δωμάτιο-2+ άτομα στην εστία Atira La Trobe Street Melbourne

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.
Από A$319

Ιδιωτ. δωμάτιο

Ιδιωτ. δωμάτιο Δεν θα μοιράζεσαι το δωμάτιό σου αφού θα έχεις τον δικό σου προσωπικό χώρο για να κοιμάσαι και να μελετάς. Θα γνωρίσεις τους γείτονές σου χάρη στους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής χρήσης. Διάβασε περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή της εστίας.

7 Bedroom Apartment - Standard

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$319 Από A$319 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$319 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$339 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$349 ανά εβδομάδα

7 Bedroom Apartment - Plus

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$329 Από A$329 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$329 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$350 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$360 ανά εβδομάδα

7 Bedroom Apartment - Premier

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$339 Από A$339 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$339 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$360 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$370 ανά εβδομάδα

6 Bedroom Apartment - Low View

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$349 Από A$349 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$349 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$371 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$381 ανά εβδομάδα

6 Bedroom Apartment - High View

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$359 Από A$359 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$359 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$381 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$391 ανά εβδομάδα

4 Bedroom Apartment - High View

Μπάνιο κοινής χρήσης
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$389 Από A$389 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$389 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$413 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$423 ανά εβδομάδα

2 Bedroom Apartment - Low View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$419 Από A$419 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$419 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$445 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$455 ανά εβδομάδα

2 Bedroom Apartment - High View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$429 Από A$429 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$429 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$456 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$466 ανά εβδομάδα

2 Bedroom Apartment - Plus Low View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$429 Από A$429 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$429 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$456 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$466 ανά εβδομάδα

2 Bedroom Apartment - Plus High View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$439 Από A$439 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$439 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$466 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$476 ανά εβδομάδα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ιδιωτ. δωμάτιο στην εστία Atira La Trobe Street Melbourne

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.
Από A$405

Ολόκλ. Διαμέρισμα

Ολόκλ. Διαμέρισμα Χαλάρωσε στο δικό σου, πλήρως ανεξάρτητο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Απόλαυσε τον προσωπικό σου χώρο με δική σου κουζίνα και προσωπικό μπάνιο.

Studio Saver - King Single

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$405 Από A$405 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$405 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$430 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$440 ανά εβδομάδα

Studio Saver - Low View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$419 Από A$419 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$419 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$445 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$455 ανά εβδομάδα

Studio Saver - High View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$439 Από A$439 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$439 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$466 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$476 ανά εβδομάδα

Studio Apartment - Low View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$449 Από A$449 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$449 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$477 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$487 ανά εβδομάδα

Studio Standard - King Single (Low View)

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$449 Από A$449 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$449 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$477 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$487 ανά εβδομάδα

Studio Apartment - High View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$459 Από A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$488 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$498 ανά εβδομάδα

Studio Plus - Low View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$459 Από A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$488 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$498 ανά εβδομάδα

Studio Premier - King Single

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$459 Από A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$488 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$498 ανά εβδομάδα

Studio Standard - King Single (High View)

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$459 Από A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$488 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$498 ανά εβδομάδα

Studio Plus - King Single (Low View)

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$459 Από A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$459 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$488 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$498 ανά εβδομάδα

Studio Plus - High View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$469 Από A$469 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$469 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$498 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$508 ανά εβδομάδα

Studio Premier - Low View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$469 Από A$469 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$469 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$498 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$508 ανά εβδομάδα

Studio Plus - King Single (High View)

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$469 Από A$469 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$469 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$498 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$508 ανά εβδομάδα

Studio Premier - High View

Ιδιωτικό μπάνιο
Λεπτομέρειες δωματίου
Από A$479 Από A$479 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 07/01/2019
Διαμονή 51 εβδομ.
A$479 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 48 εβδομ.
A$509 ανά εβδομάδα
Μετακόμισε 14/01/2019
Διαμονή 25 εβδομ.
A$519 ανά εβδομάδα
Δεν βρήκαμε κάποιο δωμάτιο που να ταιριάζει στις προτιμήσεις σου.Προβολή - Ολόκλ. Διαμέρισμα στην εστία Atira La Trobe Street Melbourne
Διάρκεια διαμονής
Το δωμάτιό σουΔεν έχει επιλεγεί
Το δωμάτιό σουΚαθαρισμός
Τιμή

Τα επόμενα βήματα

 • 1st point on what is next, in English: Submit contact details
 • 2nd point on what is next, in English: An expert will contact you for free
 • 3rd point on what is next, in English: You don’t pay any commission
 • Έχεις διαλέξει το ιδανικό δωμάτιο για σένα; Κάνε κλικ στο Κράτηση Τώρα.
 • Θες πληροφορίες; Κάνε κλικ στο Ζήτησε Λεπτομέρειες.
 • Δεν βρίσκεις αυτό που ψάχνεις; Ζήτησε βοήθεια από τους ειδικούς μας
 • Υπόσχεση Αντιστοιχίας Τιμής
 • Δωρεάν υπηρεσία

Εγκαταστάσεις

 • Πλήρως επιπλωμένο
 • Κλιματισμός
 • Γυμναστήριο
 • Πλυντήριο που δέχεται κάρτα/κέρματα
 • Βιβλιοθήκη ή Χώρος μελέτης
 • Δωμάτιο Ψυχαγωγίας
 • Σινεμά

Λογαριασμοί

 • Wi-Fi στο δωμάτιο (δωρεάν)

Φύλαξη & Ασφάλεια

 • Θυρωρείο
Χρειάζεσαι ΔΩΡΕΑΝ συμβουλές; Μίλησε στους συμβούλους μας για Μελβούρνη! Οι ειδικοί μας θα σε βοηθήσουν να βρεις το ιδανικό δωμάτιο.
Το Πανεπιστήμιό μου
Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Αναζήτηση πανεπιστημίου
 • Australian Catholic University - Melbourne
 • Danford College
 • Deakin University
 • Greenwich English College Melbourne
 • La Trobe University
 • Le Cordon Bleu (Melbourne Campus)
 • Melbourne Polytechnic (Fairfield Campus)
 • Monash College (City Campus)
 • Monash University (Caulfield Campus)
 • Monash University (Clayton Campus)
 • Royal Melbourne Institute of Technology
 • Royal Melbourne Institute of Technology (Bundoora Campus East)
 • Royal Melbourne Institute of Technology (Bundoora Campus West)
 • Southern Cross University (Melbourne Campus)
 • Swinburne University of Technology
 • The University of Melbourne
 • The University of Melbourne (Hawthorn Campus)
 • Victoria University
Μέση βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις για αυτή την εστία

Απ'ότι φαίνεται μας επισκέπτεσαι από %source_country%! Θες να επισκεφτείς την ιστοσελίδα με τα %language%;